Polítiques d'austeritat i control dels dèficits públics a Europa.

Hola,

Seguint a d'altres països d'Europa, el Govern francès ha fet un projecte d'austeritat pressupostària per reduir el dèficit públic de l'Estat. Analitzant el projecte que s'ha presentat al seu parlament, podem veure importants diferències respecte a la manera com es vol controlar el dèficit públic a Espanya i Catalunya. A França es dóna més importància a recaptar fiscalment que a retallar pressupostos. La recaptació suposarà els 2/3 del control del dèficit i seran a partir de l'esforç fiscal de les Ies classes més adinerades amb un sistema fiscal progressiu i  més aportacions de les grans empreses.

La idea del Govern francès és mantenir el poder adquisitiu de classes mitjanes i populars i conservar els mercats per les empreses. Així es vol evitar la recessió econòmica del país mentre es controla el dèficit públic. Les retallades pressupostàries, només corresponents a 1/3 del que serà el control del dèficit. Aquestes retallades no afectaran a l'ensenyament, ni a justícia ni a seguretat públiques.

Igualment, el govern francés ha expressat la necessitat de que si cal, per evitar la recessió, no s'hagi d'acomplir necessàriament el límit imposat a Europa de dèficit públic en el 3% del PIB.

Segons el meu parer, el control del dèfit fiscal basat més en la recaptació en sectors més afavorits de la societat i la flexibilitat dels límits dels dèficits públics permetria superar millor la crisi mantenint la justícia i igualtats socials.

Per ampliar la informació sobre aquest tema podeu llegir els articles del meu bloc