Es el moment de fer formació política local?

De la mateixa forma que han fet les CUP, amb una bona feina de base a nivell polític. Penso que ara es un bon moment per a que la gent ens vagi coneixent. D'una forma mes regular i a tots els pobles i ciutats.

Divulgar la nostra proposta, explicar el nostre plantejament de com canviar el sistema democràtic, es fonamental perquè arribi a tothom. Només així, la gent podrà coneixer realment que fem i que volem. Han de saber que nosaltres, realment, som el poble i volem que el poble, realment, pugui decidir.