Donacions a Pirates de Catalunya

Català


Podeu fer-nos les donacions fent clic al següent botó:
https://d1iczxrky3cnb2.cloudfront.net/white_logo.png) no-repeat 37px center; color: #fff;text-decoration: none;font-family: Verdana,sans-serif;display: inline-block;font-size: 16px;padding: 15px 38px 15px 75px; -webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; border-radius: 2px; box-shadow: 0 1px 0 0 #591e59; text-shadow: 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);" >Donació

Si preferiu fer la donació amb una transferència o ingrés bancari directe, podeu fer-ho posant nom, cognoms i DNI en fer l'operació (si no ho feu així serà il·legal i no podrem emprar aquests diners) al compte de la banca ètica Triodos Bank: 1491 0001 21 2012238628.

Per a donacions des de l'estranger, les dades són:
IBAN (International Bank Account Number): ES86 1491 0001 2120 1223 8628
BIC (Bank Identifier Code): TRIOESMMXXX

Tingueu present que si la donació és igual o superior a 10€, podeu demanar el Carnet Pirata d'Or.

Moltes gràcies!

Español


Podéis hacernos donaciones haciendo clic en el siguiente botón:
https://d1iczxrky3cnb2.cloudfront.net/white_logo.png) no-repeat 37px center; color: #fff;text-decoration: none;font-family: Verdana,sans-serif;display: inline-block;font-size: 16px;padding: 15px 38px 15px 75px; -webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; border-radius: 2px; box-shadow: 0 1px 0 0 #591e59; text-shadow: 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);" >Donación

Si prefieres hacer tu donación por transferencia, puedes hacerlo indicando nombre, apellidos y NIF al efectuar la operación (si no lo haces así la donación no será legal y no podremos utilizar tu dinero) a la cuenta de la banca ética Triodos Bank: 1491 0001 21 2012238628.

Para donaciones desde el estranjero, los datos son:
IBAN (International Bank Account Number): ES86 1491 0001 2120 1223 8628
BIC (Bank Identifier Code): TRIOESMMXXX

Recuerda que si tu donación es igual o superior a 10€, puedes pedir el Carnet Pirata d'Or.

¡Muchas gracias!

English


INTERNATIONAL DONATIONS

You can make your donations through this button:

https://d1iczxrky3cnb2.cloudfront.net/white_logo.png) no-repeat 37px center; color: #fff;text-decoration: none;font-family: Verdana,sans-serif;display: inline-block;font-size: 16px;padding: 15px 38px 15px 75px; -webkit-border-radius: 2px; -moz-border-radius: 2px; border-radius: 2px; box-shadow: 0 1px 0 0 #591e59; text-shadow: 0 1px rgba(0, 0, 0, 0.3);" >Donate

Please, state your NAME, SURNAME, Id NUMBER (identity card or passport), and your nacionality, if you don't do so, we won't be able to use your donation, spanish laws are really restrictive.
Donations account at Triodos Bank in Spain:
IBAN (International Bank Account Number): ES86 1491 0001 2120 1223 8628
BIC (Bank Identifier Code): TRIOESMMXXX