IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #15: Dret a un habitatge digne

bug La votació d'aquesta proposta ha finalitzat el 7 January 15.
Escrit per capita el 9 Oct 10 a les 18:52. Categoria: Habitatge. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: Finalitzada
Raonament
La constitució espanyola diu que tota persona té dret a un habitatge digne.
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: digne dret habitatge

91
vots
implemented
Proposta (#1): Crear habitatge públic de lloguer social
Escrit per capita el 9 Oct 10 a les 18:52.
Com es fa a molts altres països, l'estat té habitatges i els lloga a preus assequibles/gratuït per a la gent amb menys recursos.
4
vots
implemented
Proposta (#2): Despenalitzar l'ocupació
Escrit per ningu el 10 Oct 10 a les 23:12.
Sempre que l'immoble porti més de 4 anys abandonat.
73
vots
implemented
Proposta (#3): Protegir al llogater per tal de fomentar el lloguer
Escrit per DZPM el 14 Oct 10 a les 19:10.
Un dels motius de que es llogui poc és que els llogaters estan desprotegits contra casos de inquilins amb males intencions. La conseqüència és que molts propietaris prefereixen tenir el pis buit que llogar.

Es poden aplicar mesures de protecció al llogater, com per exemple fer fora a un inquilí que porta 3 mesos sense pagar, o penalitzar els casos en que l'inquilí destrossa la casa. Aquestes mesures augmentarien la seguretat, fomentarien el lloguer. Com a beneficis addicionals, a l'haver més demanda baixarien els preus.
39
vots
implemented
Proposta (#4): Alternatives que evitin les llargues esperes en pisos de compra
Escrit per NRK el 14 Oct 10 a les 20:36.
Obligar llogar els pisos o fer-ne ús si aquests passen molt temps sense trobar compradors. Fer escollir entre un grup limitat d'opcions.
- Introduir el pis al mercat de lloguer ordinari o amb opció a compra (rentabilitzant els primers 5 anys de lloguer)
- Donar-li un ús alternatiu a un pis sense moblar, com sala d'exposicions o oficines.
- Pagar el 50% del cost del lloguer com a impost per accions que fomentin l'havitatge i mantenir-lo buit.
37
vots
implemented
Proposta (#5): Reducció del temps màxim d'amortització de la hipoteca
Escrit per u2011080401 el 14 Oct 10 a les 21:32.
Si es limités el número d'anys a què les persones es poden hipotecar, el mercat de l'oferta i la demanda limitaria per extensió el preu màxim de les vivendes.

Dit d'una altra manera: el component mensual d'amortització de la hipoteca es limitaria i junt amb el risc que els bancs calculen segons els ingressos personals, es limitaria l'import màxim de les hipoteques. El mercat de l'oferta i la demanda faria la resta. Com la gent no arriba als preus de compra, els propietaris haurien de bé llogar, bé vendre a preu inferior.

Com a contrapartida, si el capital es dedica a comprar vivenda com a inversió i s'arribés a poder influir en el lliure mercat, hi hauria gent que no hi podria accedir a la compra, i serien sotmesos al preu fixat pels inversors.
50
vots
implemented
Proposta (#6): Regulació del sector
Escrit per abdul el 15 Oct 10 a les 07:20.
El terra es un bé comú i a l'hora de ningú, no es pot crear ni destruir i per tant no hauríe de seguir les normes de mercat de productes amb els que no te res a veure.

A Australia les persones no poden dedicar més de XX percent del seu salari a pagar la vivenda (lloguer/hipoteca) la resta la subvenciona l'estat.
Altre opció pot ser limitar els preus i la compra per persona o des-de l'extranger.

Les formules s'han de trobar pero crec que els sectors que fan servir recursos naturarls (de tots i de ningú) han de tenir les seves pròpies regulacions o ser gestionats per l'estat
57
vots
implemented
Proposta (#7): Cancelar les despeses de cancelació de les hipoteques.
Escrit per manolimr el 19 Oct 10 a les 20:10.
Aquesta sol.lució donaria la opció de canviár d'entitat bancaria si les condicions so nmes ventatjoses. Ara moltes vegades es més car la cancelacio i despeses de subrrogació que lo que resta d'hipoteca. Això faria que els bancs tinguessin més competencia entre ells i es millorarien les condicions actuals.
37
vots
implemented
Proposta (#8): Preu assequible de l'habitatge
Escrit per edudiaz el 25 Oct 10 a les 16:01.
Per garantir l'accés de l'habitatge els preus han de ser proporcionals als sous. Cal trobar un sistema de valoració i pagament de l'habitatge relacionat amb els sous dels ciutadans.
51
vots
implemented
Proposta (#9): Fomentar les cooperatives de contrucció
Escrit per manolimr el 25 Oct 10 a les 21:15.
Fomentar les cooepratives de construcció per facilitar la finalització d'obres que s'han quedat parades per manca de diners i utilitzarles per lloguers o pis per joves.
24
vots
implemented
Proposta (#10): Lloguers a preu taxat
Escrit per belbosCk el 23 Jan 11 a les 16:02.
L'Estat o, per delegació, cada comunitat autònoma, marcarà el preu màxim al qual poden ascendir els preus dels lloguers i aquest es calcularà objectivament en funció d'uns barems en els quals es tindrà en compte la situació de l'habitatge, l'estat de conservació, l'antiguitat de la finca, l'impacte mediambiental i la renda per càpita de la població en la qual aquest habitatge estigui situat.

Els propietaris d'habitatges desocupats hauran treure'ls al mercat (lloguer o venda) o justificar adequadament el per què d'aquesta desocupació si aquesta té lloc durant més de 6 mesos.

Així mateix, s'encoratjarà als propietaris d'aquelles finques o pisos que siguin vells o tinguin molts desperfectes a arribar a acords amb els llogaters per tal que, per mitjà d'una reducció significativa del preu del lloguer, es comprometin legalment a arreglar-los mentre els habitin. I es procedirà a establir els controls que calgui per tal de garantir que aquesta clàusula s'acompleixi.

Amb aquesta política el preu dels pisos que surtin a la venda també baixaà, ja que si llogar és molt barat i els propietaris volen posar tots els pisos a la venda, en haver un excés d'oferta el preu baixarà. De la mateixa manera, en estar prohibit el tenir cases buides durant llargs períodes de temps, no hi haurà perill de manca d'oferta.

Tot i així, la idea pretén que passem de la cultura capitalista de les possessions a la cultura del lloguer a preus raonables (com a màxim el 30% dels ingressos, no el 60% i fins el 100% com en la majoria de casos atuals)

Tal com recull la Declaració Universal dels Drets Humans, el dret a un habitatge digne està per sobre del dret a la propietat.


Duplicades


Comentaris
NRK wrote on the 14 Oct 10 at 20:26
Solució #2: Despenalitzar l'ocupació
Es pot regular la ocupació per evitar el deteriorament de vivendes sense ús, com es fa molt a holanda, però suposo que s'ha de garantir una inversió en el mantenimant, per poder deixar l'espai en perfectes condicions un vegada es troba una utilitat per l'espai... enlloc de dedicar uns diners al lucre personal gastar-se els calers en mantenir i millorar les vivendes (entre un marge d'inversió)... o bé deixar un mínim estalvi com a dipòsit per pagar una neteja i pintada general un cop s'hagui d'abandonar el pis... però garantint un periòde mínim d'okupació sense poder reclamar el pis.

rollwhistler wrote on the 15 Oct 10 at 07:16
Solució #2: Despenalitzar l'ocupació
S'ha de penalitzar el fet de tenir pisos buits per tenir un preu excesiu, l'estat ha de procurar tenir vivendes de protecció oficial a un cost realment accessible a tothom.
Pero no crec que la okupació, entesa com el fet de ficar-te dins el pis d'algú altre sense pagar un duro, pugui ser legal de cap manera.

FranciscoCerveraMartin wrote on the 18 Feb 11 at 00:30
Solució #2: Despenalitzar l'ocupació

Creo que esa solución viola el derecho a la propiedad.

Ahora bien, el estado debe tener el derecho a reclamar el usofructo de un inmueble a cambio de una renumeración económica.
La constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda.
Por lo tanto, si no soy capaz de adquirir o alquilar una con mis recursos, el estado debe facilitarme una.


Post your comment
Contingut sindicat