IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #321: Requisits PUNTS PROGRAMÀTICS per confluències a les Eleccions Catalanes 2015

bug La votació d'aquesta proposta ha finalitzat el 28 June 15.
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:51. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: Finalitzada
Raonament
Votació per establir quins són els requisits mínims en relació als PUNTS PROGRAMÀTICS que Pirates de Catalunya posarà sobre la taula en les reunions amb altres partits o grups per tal d'explorar la seva participació en possibles confluències de cara a les Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 27/09/2015.

Els tres tipus de vots s'interpretaran així:
- verd/positiu -> el punt hauria de ser requisit imprescindible per a entrar en una confluència
- taronja/neutre -> seria desitjable que el requisit hi fos, però no és imprescindible
- vermell/negatiu -> no cal que el punt formi part dels requisits mínims, tot i que sempre podrà proposar-se posteriorment dins les directrius de la confluència si es decideix tirar endavant amb aquesta

Es consideraran aprovats els punts que obtinguin > 50% de vots positius (respecte el total de vots emesos).

Aquestes condicions (FUNCIONAMENT INTERN + OBEDIÈNCIA DELS DIPUTATS I ROL DEL PROGRAMA + PUNTS PROGRAMÀTICS) han de servir per a que, dins del marc de relacions amb altres partits que estableix el reglament intern (Article 32) [1], els impulsors de la iniciativa puguin identificar punts d'encontre o de conflicte, i establir si és possible desenvolupar una proposta de manifest bàsic o línies de funcionament intern i programa per la confluència, amb la que els afiliats a Pirates de Catalunya puguin estar-hi d'acord.

Les diferents propostes de participació en confluències s'hauran de presentar en qualsevol cas a l'Assemblea General un cop desenvolupades, que decidirà per cadascuna d'elles per separat si vol participar-hi en les condicions negociades o no.

Aquesta votació romandrà oberta del 15/06/2015 al 20/06/2015, ambdós inclosos.

[1] http://projecte2016.pirata.cat/wp-content/uploads/2015/03/reglamento.pdf

------------------
Aquí pots trobar les altres dues votacions que s'estan duent a terme per tal d'establir els requisits de les confluències en relació a:

* FUNCIONAMENT INTERN
https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/319/

* OBEDIÈNCIA DELS DIPUTATS I ROL DEL PROGRAMA
https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/320/
------------------
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: 2015 catalunya coalicions condicions confluencies de diputats eleccions parlament programa requisits

37
vots
implemented
Proposta (#1): Dret a decidir-ho tot
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:51.
Els Pirates creiem que la sobirania del poble implica que els ciutadans tenen el dret a decidir sobre tot el que els sembli convenient, mitjançant processos transparents i participatius des de l'inici: establiment de prioritats respecte d'altres temes, debat inicial, formulació de propostes i esmenes, nou debat i decisió final.

[Respecte aquest punt, cal recordar la votació que es va realitzar al gener de 2015: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/283/ ]
37
vots
implemented
Proposta (#2): Drets humans i llibertats
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:01.
La candidatura de confluència ha de tenir els Drets Humans com a principi bàsic d'actuació, i cap de les seves actuacions o posicionaments podrà anar mai en contra dels mateixos.

Preservar la presumpció d'innocència, la privacitat, la llibertat d'expressió, dintre i fora d'Internet i que la lluita contra la delinqüència i el terrorisme sigui compatible amb els drets i llibertats de la Declaració Universal dels Drets Humans, seran pilars bàsics.

No acceptarem cap llei que pretengui emmordassar la ciutadania en el seu dret a la lliure expressió i reunió.
36
vots
implemented
Proposta (#3): Participació ciutadana
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:02.
Un dels principis de Pirates de Catalunya és la participació directa de la ciutadania a les institucions. És bàsica l'ampliació de les lleis de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives al Parlament, siguin debatudes de manera obligatòria i, si reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular en cas de ser rebutjades pel ple, amb resultat vinculant.
36
vots
implemented
Proposta (#4): Transparència a l'administració
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:03.
En cas d’aconseguir accedir a la presidència, la transparència de la confluència ha de ser assumida per la Generalitat. President/a, consellers/es i càrrecs de confiança hauran d’actuar de manera transparent, tant en reunions, com referent a sous i càrrecs, fent públics els contractes de la Generalitat amb empreses, denunciant els que incloguin clàusules contràries a la transparència, i facilitant a la ciutadania l’accés a tota la informació disponible.
21
vots
implemented
Proposta (#5): Auditoria Ciutadana
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:03.
Si la candidatura de confluència accedeix a la presidència, ha de facilitar que la ciutadania analitzi el deute de la Generalitat i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per l’equip de govern anterior que consideri il·legítima. Per a això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària.

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d’irregularitats, la Generalitat els assistirà en la mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. S’aportarà el treball i la cooperació de la Generalitat i els seus treballadors per a aquesta labor, i en el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre aquestes irregularitats.
20
vots
implemented
Proposta (#6): Societat de la informació
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:06.
La candidatura haurà de fomentar la societat en xarxa, una major taxa de penetració d'Internet, més banda ampla i connexions simètriques. Treballarem per a que Internet sigui un mitjà de comunicació tan universal com la ràdio o la televisió avui dia.

Pretenem que la neutralitat a Internet sigui un requisit d'obligat compliment, ampliant la difusió i l'ús d'aquest medi arreu de tot el territori, tant en àmbits privats com públics, i que tots els serveis d'Internet existents (i els que existiran) siguin accessibles i ofertables sense restriccions ni discriminacions entre uns serveis i altres.
35
vots
implemented
Proposta (#7): Protecció de dades
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:08.
Volem assegurar que les dades dels ciutadans que utilitza l'administració pública per a la seva gestió, no siguin venuts ni comercialitzats per a la seva explotació per entitats externes i que són usats i gestionats només i exclusivament per la pròpia administració.
26
vots
implemented
Proposta (#8): Coneixement lliure
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 22:16.
Accés obert:
Els resultats de qualsevol investigació finançada, completament o en part, amb diners públics han de ser publicats en revistes científiques d'accés obert o altres mitjans que els facin fàcilment accessibles a la població en general de forma gratuïta.

Cultura lliure:
Els resultats de qualsevol producte cultural, finançats completament o en part, amb diners públics han de ser catalogats com de coneixement lliure i per tant d'accés obert i accessibles a la població en general de forma gratuïta.
24
vots
implemented
Proposta (#9): Programari Lliure
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 22:23.
La Generalitat ha de realitzar i aprovar un projecte per migrar tot el programari propietari actual a programari lliure, i dotar-lo de pressupost.

Els avantatges i beneficis són molts:
* Eficiència en la despesa pública: en la majoria de casos ja existeixen solucions lliures funcionals, fiables i eficients.
* Independència de proveïdors, en promoure la sana competència entre aquests.
* Foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions.
* Disponibilitat del programari a llarg termini, sense dependre d’un únic fabricant que pugui negar-se a donar suport.
* Participació dels ciutadans, que podran estudiar/modificar/adaptar aquest programari.
* Seguretat: auditar el codi font és requisit necessari per garantir la seguretat de les dades dels ciutadans.
* Flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques de la Generalitat, tant actuals com a futures.
* Adopció d’estàndards oberts, necessaris per a la interoperabilitat amb altres sistemes i per publicar dades de “Govern Obert“.


Duplicades


Comentaris
JuliBou wrote on the 15 Jun 15 at 11:57
Me falta el tema de CULTURA LIBRE
Cultura libre no es Programari LLiure ni Societat de la Informacio
creo que la accio 8 - ACESS OBERT la llamaria CONEIXAMENT LLIURE y
deberia incluir
a) el punto ya incluido sobre investigación... Els resultats de qualsevol investigació finançada, completament o en part, amb diners públics han de ser publicats en revistes científiques d'accés obert o altres mitjans que els facin fàcilment accessibles a la població en general de forma gratuïta.
b) un punto sobre cultura.. Els resultats de qualsevol producte cultural, finançats completament o en part, amb diners públics han de ser catalogats com de coneixament lliure i per tant d'accés obert i accessibles a la població en general de forma gratuïta.ningu wrote on the 17 Jun 15 at 15:56
La solució 9 és una mica complicada. Si bé s'ha d'emprar programari lliure sempre que sigui una alternativa viable o més econòmica a mig termini, en alguns casos pot ser més interessant emprar algunes sol·lucions comercials per a temes en que el programari lliure no pot competir.

Una puntualització en aquest aspecte pot vindre bé, doncs ara mateix la solució té una vessant de "brindis al sol". Sembla que s'esmenti en el detall de punts, però el "sotstítol" parla de migrar-ho tot.

Després, en quant a "foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions", això també és coix. En l'actualitat bona part dels proveïdors de la Generalitat ja són "locals", el que passa és que són "partners" dels grans fabricants de programari.

El veritable obstacle en la licitació amb la Generalitat és que hi ha moltíssima burocràcia i la major part dels contractes requereixen d'avals bancaris de centenars de milers d'euros. Aquests dos punts fan que les PIMES quedin automàticament fora de licitar amb la Generalitat.

Perquè us en feu a la idea, una clienta va contractar dues persones a jornada completa per tal de poder dur al dia els papers que els hi demana la generalitat per tal de poder participar en els concursos públics. Està clar que una PIME no pot permetre's aquesta despesa amb l'esperança que aconseguiran algun contracte.


Post your comment
Contingut sindicat