IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #394: Esmenes a l'Ideari (text incorporat al document Estatuts + Reglament Intern):

bug This idea was marked as being in development the 16 September 19.
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:03. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: In development
Raonament
Aquestes esmenes són en realitat a fragments extrets literalment de l'Ideari, per tant es realitzen respecte aquest text:
https://pirates.cat/el-partit/ideari/

Qualsevol modificació quedarà reflectida als Estatuts + Reglament Intern automàticament i a qualsevol altre document que estigui basat en l'Ideari.

Cal aprovar les esmenes amb 2/3 dels vots a favor.

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: estatuts ideari intern reglament

inprogress
Proposta (#1): Ideari - Punt 1: Millorar el redactat
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:03.
Text actual:
"Ninguna ley para hacer frente a los cambios del futuro puede suponer una recortada, sino un ensanchamiento."

Text proposat:
"Ninguna ley para hacer frente a los cambios del futuro puede suponer un recorte de derechos y libertades, solo una ampliación."

Justificació:
Millorar el redactat.
inprogress
Proposta (#2): Ideari - Punt 5: Proactius amb l'autodeterminació
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:13.
Text actual:
"acercaremos la información y las decisiones a la ciudadanía, permitiremos su autodeterminación y evitaremos la concentración de poder"

Text proposat: "acercaremos la información y las decisiones a la ciudadanía, apoyaremos su autodeterminación y evitaremos la concentración de poder"

Justificació:
Canviar aquesta paraula ens situa com un ens actiu en la lluita per l'autodeterminació i és més fidel a la postura del partit.
inprogress
Proposta (#3): Ideari - Punt 5: Democràcia directa o líquida, transparencia sempre
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:17.
Text actual: "evitaremos la concentración de poder en oligarquías mediante mecanismos de democracia líquida y transparencia, hasta alcanzar una democracia directa."

Text proposat: "evitaremos la concentración de poder en oligarquías mediante mecanismos de democracia líquida o directa y transparencia."

Justificació:
a) El redactat actual dóna a entendre que tant la democràcia líquida com la transparència són mesures transitòries i que quan s'arribi a la democràcia directa ja no caldran.
b) El redactat actual dóna a entendre que no hi ha cap discussió i que l'objectiu últim és la democràcia directa, però en realitat no hi ha consens entre els pirates respecte si el més desitjable és un sistema de democràcia directa o un sistema de democràcia líquida.
inprogress
Proposta (#4): Ideari - Punt 10: Apoderament digital + Promourem la tecnologia
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:21.
Text actual:
"Democratizar la tecnología: facilitaremos el acceso a la tecnología esencial para participar en sociedad, garantizaremos todos los derechos fundamentales y completaremos la migración de la administración pública en el uso de software libre y formatos abiertos."

Text proposat:
"Democratizar la tecnología: promoveremos el empoderamiento digital, facilitaremos el acceso a la tecnología, esencial para participar en sociedad, garantizaremos todos los derechos fundamentales, y completaremos la migración de la administración pública en el uso de software libre y formatos abiertos."

Justificació:
a) Enlloc es menciona explícitament que defensem l'apoderament digital, que és un concepte important i més general que inclou tots els altres. Així queden inclosos també aspectes concrets que potser no enumerem.
b) Per altra banda, no facilitarem només l'accés a la tecnologia essencial per participar en societat, sinó també a la tecnologia que no sent essencial pugui facilitar la vida de les persones. Les comes donen a entendre que la tecnologia és essencial per participar en societat i que per això la promourem.


Duplicades


Comentaris
No hi ha comentaris

Post your comment
Contingut sindicat