IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #395: Esmenes als Estatuts+Reglament Intern: Ideari, transparència, imatge, Grumets

bug This idea was marked as being in development the 16 September 19.
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:55. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: In development
Raonament
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: esmenes estatuts ideari intern reglament

inprogress
Proposta (#1): Article 2, apartat e) - Resum ideari: Democràcia directa o líquida
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:55.
Text actual:
"ii. Establecer la democracia directa como mecanismo estatal de toma de decisiones políticas, donde cada persona puede representarse a sí misma en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para exponer sus puntos, iniciativas y propuestas.

iii. Trabajaremos para que la legislación vigente incorpore los mecanismos necesarios para que todos los ciudadanos puedan participar en las tareas legislativas de forma activa mediante sistemas de democracia directa."

Text proposat:
"ii. Establecer mecanismos de democracia directa o líquida como mecanismos estatales de toma de decisiones políticas, donde cada persona pueda representarse a sí misma en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para exponer sus puntos, iniciativas y propuestas.

iii. Trabajaremos para que la legislación vigente incorpore los mecanismos necesarios para que todos los ciudadanos puedan participar en las tareas legislativas de forma activa mediante sistemas de democracia directa o líquida."

Raonament:
El redactat actual dóna a entendre que no hi ha cap discussió i que el nostre objectiu últim és la democràcia directa, però en realitat no hi ha consens entre els pirates respecte si el més desitjable és un sistema de democràcia directa o un sistema de democràcia líquida. En un sistema de democràcia líquida, tots els ciutadans que ho desitgin poden representar-se a si mateixos, per tant aquesta premisa és igualment certa amb qualsevol dels dos sistemes i la resta del text es pot quedar igual.
inprogress
Proposta (#2): Article 2, apartat g) - Resum ideari: Democràcia directa o líquida
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:59.
Text actual:
"iii. Permitir la participación de la ciudadanía en la elaboración y
propuesta de reformas y nuevas leyes por mecanismos de
democracia directa."

Text proposat:
"iii. Permitir la participación de la ciudadanía en la elaboración y
propuesta de reformas y nuevas leyes por mecanismos de
democracia directa o líquida."

Raonament:
El redactat actual dóna a entendre que no hi ha cap discussió i que el nostre objectiu últim és la democràcia directa, però en realitat no hi ha consens entre els pirates respecte si el més desitjable és un sistema de democràcia directa o un sistema de democràcia líquida.
inprogress
Proposta (#3): Article 36, punt 3 - Relacions altres partits: Eines del partit als ajuntaments
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:04.
Text actual:
"a. La consecución o contagio de la idea Pirata para la gobernanza de los
Ayuntamientos, la Generalitat, u otros espacios de decisión, promoviendo, a
ser posible, el uso de las herramientas disponibles en el partido."

Text proposat:
"a. La consecución o contagio de la idea Pirata para la gobernanza de los
Ayuntamientos, la Generalitat, u otros espacios de decisión, promoviendo, a
ser posible, el uso de herramientas que faciliten la transparencia y la participacion ciudadana (tanto para trabajar colaborativamente como para la toma de decisiones)."

Raonament:
No cal que siguin exactament les mateixes eines sempre que siguin eines que facilitin el treball col·laboratiu i la participació ciutadana, ja que n'hi ha moltes i no necessàriament usem dins del partit les millors o les més adequades a tots els contextos.
inprogress
Proposta (#4): Article 18, punt 2 - Transparència per defecte: òrgans i grups de treball
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:10.
Text per afegir:
"2. Para potenciar la transparencia, los canales de comunicación, reuniones y asambleas de todos los órganos y grupos de trabajo del partido serán abiertos sin voz ni voto a todos los afiliados aunque no sean miembros de este/a, excepto en los casos en que haya la necesidad de tratar información confidencial. El órgano o grupo en cuestión, o la Asamblea General, puede establecer que la participación sea con voz, siempre y cuando esto no distorsione la dinámica de trabajo."

Raonament:
Garantir la transparència interna del partit, i també evitar l'aïllament dels òrgans o grups de treball.
inprogress
Proposta (#5): Article 24, entre punt 8 i 9 - Transparència per defecte: territorials
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:14.
Text per afegir:
"Para potenciar la transparencia interna del partido, los canales de comunicación, reuniones y asambleas de las agrupaciones locales serán abiertos sin voz ni voto a todos los afiliados aunque no sean miembros de esta, excepto en los casos en que haya la necesidad de tratar información confidencial. La asamblea local en cuestión puede establecer que la participación sea con voz, siempre y cuando esto no distorsione su dinámica de trabajo."

Raonament:
Facilitar la transparència interna, així com també evitar l'aïllament d'assemblees territorials.
inprogress
Proposta (#6): Articles 1 i 3: Mantenir el domini PIRATA.CAT [condicional]
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:24.
[Condicional a la recuperació del domini]

Text actual:
"La denominación del partido es Pirates de Catalunya, cuyas siglas son PIRATES.CAT."
"La página web del partido es pirates.cat y la dirección de correo electrónico es
partit@pirates.cat."

Text proposat:
"La denominación del partido es Pirates de Catalunya, cuyas siglas son PIRATA.CAT."
"La página web del partido es pirata.cat y la dirección de correo electrónico es
partit@pirata.cat."

Raonament:
Aquest canvi tenia sentit dins del context d'haver perdut el domini PIRATA.CAT, però aquest ha entrat en fase d'expiració i, si tot va bé, la primera setmana d'octubre el podríem haver recuperat i tornar a la normalitat. En aquest context ja no tindria sentit el canvi. Millor no canviar les sigles si no és imprescindible, tenint en compte la història, tot el material anterior i que encara tenim, imatge, cites a internet, etc., i que el canvi no podrà ser mai complet i que per tant causa un gran perjudici, innecessari si tenim el domini.
inprogress
Proposta (#7): Article 30, punt 4 - Drets dels Grumets Pirates [condicional]
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:29.
[Condicionada a que sigui legal]

Afegir-hi el punt 4:
"Los miembros de Grumets Pirates de Catalunya tendrán derecho a participar en las actividades de Pirates de Catalunya, así como asistir con voz a las Reuniones de la Asamblea General del partido."

Raonament:
Que puguin participar mínimament dins del partit.


Duplicades


Comentaris
No hi ha comentaris

Post your comment
Contingut sindicat