IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #398: Esmenes als Estatuts+Reglament: Millora del redactat o incoherències

bug This idea was marked as being in development the 16 September 19.
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:31. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: In development
Raonament
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: esmenes estatuts intern reglament

inprogress
Proposta (#1): Conservar el nom de "Creatius" per designar el grup de treball
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:31.
L'esmena a la totalitat dels Estatuts+Reglament Intern que s'ha aprovat proposava canviar "Creatius" per "Disseny" en la designació de la "Comissió de Comunicació, Premsa i Disseny".

Proposo conservar la designació de "Creatius" que teníem fins ara ja que es tracta d'un concepte més ampli que inclou tota mena de material multimèdia, memes, vídeos, música, etc. i per tant que el grup de treball es digui "Comissió de Comunicació, Premsa i Creatius".
inprogress
Proposta (#2): Article 9, apartat m) - Millora del redactat infracció greu candidats
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:37.
Text actual:
"Que, siendo candidato del Partido o de una coalición o confluencia, dar apoyo públicamente a otra lista electoral en competencia directa o indirecta a otra de Pirates de Catalunya o coalición o confluencia."

Text proposat:
"El apoyo público a una lista electoral en competencia directa o indirecta a la lista de Pirates de Catalunya o en coalición o confluencia con este, siendo candidato del Partido en esta última."

Raonament:
Millorar el redactat. Harmonització amb la resta de la llista d'infraccions.
inprogress
Proposta (#3): Article 13 - Resoldre incoherència amb el dret a vot dels Amics oficials
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:47.
Text actual:
"a. Amigo oficial: persona física registrada y validada mediante documento de
identificación personal y que forma parte de la Asamblea General con voz y
voto."

Text proposat:
"a. Amigo oficial: persona física registrada y validada mediante documento de
identificación personal y que forma parte de la Asamblea General con voz, y de los Grupos Técnicos y Agrupacions locales en los que participe con voz y voto."

Raonament:
Aquest resum és incoherent amb la resta del text. Més avall ho aclareix: l'amic o simpatitzant no té dret a vot a l'Assemblea General, sinó no es distingiria d'un afiliat normal. Té dret a veu a tot arreu i només té dret a vot als grups tècnics o assemblea local on participi: "a. Participar en las actividades del partido, así como asistir a la Reunión de Asamblea General, de acuerdo con los estatutos. Los amigos oficiales tienen derecho a voto sólo en Grupos Técnicos y Agrupaciones locales en los que participen."
inprogress
Proposta (#4): Article 19, punt 8 - L'ordre del dia el gestiona la Comissió no el Coordinador
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:54.
Text actual:
"El responsable de la Comisión de Organización y Transparencia comunicará a los afiliados del partido la apertura del proceso de elaboración del Orden del día"

Text proposat:
"La Comisión de Organización y Transparencia comunicará a los afiliados del partido, mediante su responsable u otra persona delegada, la apertura del proceso de elaboración del Orden del día"

Raonament:
Si l'elaboració de l'ordre del dia de l'Assemblea General és responsabilitat de la Comissió d'Organització i Transparència com a grup (com s'esmenta al punt anterior), la comunicació la pot fer qualsevol persona que tingui delegada aquesta feina, no cal que sigui el coordinador.
inprogress
Proposta (#5): Article 20, punt 4 - Millorar redactat del veto d'un candidat a la CA
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:01.
Text actual:
"d. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido un número de votos mayor que cero."

Text proposat:
"d. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido más votos a favor que en contra, o más votos a favor que abstenciones, en el caso que no haya votos en contra."

Raonament:
Aquest paràgraf estava fet pensant en els vots negatius de l'Ideatorrent i volia dir que calia tenir més vots a favor que en contra. El redactat és millorable, perquè sempre tindrà un número de vots més gran que zero (independentment de si la gent ha votat a favor com en contra), ja que és molt estrany que no voti absolutament ningú ni a favor ni en contra. Fins i tot si assumim que el text vol dir "número de vots a favor major que zero" també seria molt estrany que la persona no es voti a si mateixa, per tant, aquesta condició es complirà sempre.
L'esperit d'aquest punt era dotar els afiliats d'alguna eina en les votacions per tal de vetar o mostrar el seu desacord amb els candidats, i evitar que persones que no tenen un recolzament mínim dins del partit surtin escollides simplement perquè no es presenta ningú més. A més, últimament no usem els vots negatius amb aquesta fi sinó les abstencions.
inprogress
Proposta (#6): Article 22, punt 2 - Millorar redactat del veto d'un candidat a Portaveu
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:05.
Text actual:
"c. El resto de los candidatos se considerarán “Portavoces de Refuerzo”,
siempre que hayan obtenido un número de votos mayor que cero."

Text proposat:
"d. El resto de los candidatos se considerarán “Portavoces de Refuerzo”, siempre que hayan obtenido más votos a favor que en contra, o más votos a favor que abstenciones, en el caso que no haya votos en contra."

Raonament:
Aquest paràgraf estava fet pensant en els vots negatius de l'Ideatorrent i volia dir que calia tenir més vots a favor que en contra. El redactat és millorable, perquè sempre tindrà un número de vots més gran que zero (independentment de si la gent ha votat a favor com en contra), ja que és molt estrany que no voti absolutament ningú ni a favor ni en contra. Fins i tot si assumim que el text vol dir "número de vots a favor major que zero" també seria molt estrany que la persona no es voti a si mateixa, per tant, aquesta condició es complirà sempre.
L'esperit d'aquest punt era dotar els afiliats d'alguna eina en les votacions per tal de vetar o mostrar el seu desacord amb els candidats, i evitar que persones que no tenen un recolzament mínim dins del partit surtin escollides simplement perquè no es presenta ningú més. A més, últimament no usem els vots negatius amb aquesta fi sinó les abstencions.
inprogress
Proposta (#7): Article 23, punt 4 - Millorar redactat del veto d'un candidat a Coordinador
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:07.
Text actual:
"e. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido un número de votos mayor que cero."

Text proposat:
"e. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido más votos a favor que en contra, o más votos a favor que abstenciones, en el caso que no haya votos en contra."

Raonament:
Aquest paràgraf estava fet pensant en els vots negatius de l'Ideatorrent i volia dir que calia tenir més vots a favor que en contra. El redactat és millorable, perquè sempre tindrà un número de vots més gran que zero (independentment de si la gent ha votat a favor com en contra), ja que és molt estrany que no voti absolutament ningú ni a favor ni en contra. Fins i tot si assumim que el text vol dir "número de vots a favor major que zero" també seria molt estrany que la persona no es voti a si mateixa, per tant, aquesta condició es complirà sempre.
L'esperit d'aquest punt era dotar els afiliats d'alguna eina en les votacions per tal de vetar o mostrar el seu desacord amb els candidats, i evitar que persones que no tenen un recolzament mínim dins del partit surtin escollides simplement perquè no es presenta ningú més. A més, últimament no usem els vots negatius amb aquesta fi sinó les abstencions.
inprogress
Proposta (#8): Article 36 - Eliminar concreció innecessària en el domini dels correus
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:11.
Text actual:
"7. Para facilitar la transparencia y controles internos, todos los correos electrónicos entre Pirates de Catalunya y otros partidos deberán dejar registro y constancia. Por lo tanto, se usarán cuentas de correo @pirates.cat genéricas."

Text proposat:
"7. Para facilitar la transparencia y controles internos, todos los correos electrónicos entre Pirates de Catalunya y otros partidos deberán dejar registro y constancia. Por lo tanto, se usarán cuentas de correo del partido genéricas y no personales."

Raonament:
És innecessari especificar el domini perquè quedi clar aquest punt. I si ho traiem ens estalviem haver de canviar-ho als estatuts si es canvia en un futur el domini dels correus del partit (per exemple, a "@correu.pirata.cat" o a una altra cosa).


Duplicades


Comentaris
No hi ha comentaris

Post your comment
Contingut sindicat