IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades

Ideas in development Aquestes són les idees de Pirates de Catalunya que s'estan portant a terme actualment.

Adhesió a la Convenció Republicana del Sobiranisme Progressista  
Escrit per dario el 14 Sep 19 a les 22:56. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Des de Sobiranistes i altres col·lectius ens fan arribar la carta de convocatòria d'una Convenció Republicana del Sobiranisme Progressista el pròxim dimarts 17 de setembre a les 17.00 al Col·legi de Periodistes de Barcelona. El podeu llegir aquí: https://cloud.pirates.cat/index.php/s/sPt5Fq2dccpoqTG

Per ajustar el text i preparar la presentació, ens convoquen a una reunió del Grup Impulsor de la mateixa el dilluns 16 a les 18.00. A aquesta hora es tancarà aquesta votació.

D'aquesta proposta es va fer una reunió el 24 de juliol, però per manca de coordinació interna no s'ha tractat abans. Per això la CG ha decidit obrir una votació urgent fins el dilluns 16 a les 18.00 per decidir si ens hi sumem i participem en la cimera de Desembre.

Us posem aquí un breu informe sobre la reunió:

- necessitat de repensar el procés (acabarà amb la sentència del Suprem)
- es cerca trencar amb l'hegemonia de Convergència
- plantejar qüestions comunes de les organitzacions d'esquerres/progressistes
- proposen fer el congrés de l'esquerra sobiranista progressista (per desembre) on debatre, intercanviar idees, etc.
- no es pretèn crear una proposta electoral
- proposaven fer una presentació i crear un grup motor, però que per nosaltres havia de ser al revés (veure la proposta inicial, votar-la i llavors fer-ne la presentació)
- proposen dues maneres de participar: organitzant i només participant
- es farà mitjançant representants, però treballant via grups de treball oberts
- han parlat amb tots els grups d'esquerres: sector d'esquerres de la Crida, Poble Lliure, Som Alternativa , CUP i ERC (sense confirmar)
9
vots
inprogress
Proposta (#1): Sumar-nos a la iniciativa i impulsar-la
Escrit per dario el 14 Sep 19 a les 22:56.
Pirates de Catalunya s'adhereix a la iniciativa com a membre del Grup Impulsor i participar en la Convenció com organització.
2
vots
inprogress
Proposta (#2): Per a la República Catalana cal tothom.
Escrit per moe el 15 Sep 19 a les 18:31.
Aquesta iniciativa té uns interessos parcials. Per a fer la República s’ha de comptar amb tothom. La cerca de l’hegemonia política ja vindrà després...

Llegiu els 3 comentaris o proposeu una solució >>

Esmenes a l'Ideari (text incorporat al document Estatuts + Reglament Intern):  
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:03. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Aquestes esmenes són en realitat a fragments extrets literalment de l'Ideari, per tant es realitzen respecte aquest text:
https://pirates.cat/el-partit/ideari/

Qualsevol modificació quedarà reflectida als Estatuts + Reglament Intern automàticament i a qualsevol altre document que estigui basat en l'Ideari.

Cal aprovar les esmenes amb 2/3 dels vots a favor.

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
13
vots
inprogress
Proposta (#1): Ideari - Punt 1: Millorar el redactat
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:03.
Text actual:
"Ninguna ley para hacer frente a los cambios del futuro puede suponer una recortada, sino un ensanchamiento."

Text proposat:
"Ninguna ley para hacer frente a los cambios del futuro puede suponer un recorte de derechos y libertades, solo una ampliación."

Justificació:
Millorar el redactat.
12
vots
inprogress
Proposta (#2): Ideari - Punt 5: Proactius amb l'autodeterminació
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:13.
Text actual:
"acercaremos la información y las decisiones a la ciudadanía, permitiremos su autodeterminación y evitaremos la concentración de poder"

Text proposat: "acercaremos la información y las decisiones a la ciudadanía, apoyaremos su autodeterminación y evitaremos la concentración de poder"

Justificació:
Canviar aquesta paraula ens situa com un ens actiu en la lluita per l'autodeterminació i és més fidel a la postura del partit.
12
vots
inprogress
Proposta (#3): Ideari - Punt 5: Democràcia directa o líquida, transparencia sempre
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:17.
Text actual: "evitaremos la concentración de poder en oligarquías mediante mecanismos de democracia líquida y transparencia, hasta alcanzar una democracia directa."

Text proposat: "evitaremos la concentración de poder en oligarquías mediante mecanismos de democracia líquida o directa y transparencia."

Justificació:
a) El redactat actual dóna a entendre que tant la democràcia líquida com la transparència són mesures transitòries i que quan s'arribi a la democràcia directa ja no caldran.
b) El redactat actual dóna a entendre que no hi ha cap discussió i que l'objectiu últim és la democràcia directa, però en realitat no hi ha consens entre els pirates respecte si el més desitjable és un sistema de democràcia directa o un sistema de democràcia líquida.
14
vots
inprogress
Proposta (#4): Ideari - Punt 10: Apoderament digital + Promourem la tecnologia
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:21.
Text actual:
"Democratizar la tecnología: facilitaremos el acceso a la tecnología esencial para participar en sociedad, garantizaremos todos los derechos fundamentales y completaremos la migración de la administración pública en el uso de software libre y formatos abiertos."

Text proposat:
"Democratizar la tecnología: promoveremos el empoderamiento digital, facilitaremos el acceso a la tecnología, esencial para participar en sociedad, garantizaremos todos los derechos fundamentales, y completaremos la migración de la administración pública en el uso de software libre y formatos abiertos."

Justificació:
a) Enlloc es menciona explícitament que defensem l'apoderament digital, que és un concepte important i més general que inclou tots els altres. Així queden inclosos també aspectes concrets que potser no enumerem.
b) Per altra banda, no facilitarem només l'accés a la tecnologia essencial per participar en societat, sinó també a la tecnologia que no sent essencial pugui facilitar la vida de les persones. Les comes donen a entendre que la tecnologia és essencial per participar en societat i que per això la promourem.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Esmenes als Estatuts+Reglament Intern: Ideari, transparència, imatge, Grumets  
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:55. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
8
vots
inprogress
Proposta (#1): Article 2, apartat e) - Resum ideari: Democràcia directa o líquida
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:55.
Text actual:
"ii. Establecer la democracia directa como mecanismo estatal de toma de decisiones políticas, donde cada persona puede representarse a sí misma en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para exponer sus puntos, iniciativas y propuestas.

iii. Trabajaremos para que la legislación vigente incorpore los mecanismos necesarios para que todos los ciudadanos puedan participar en las tareas legislativas de forma activa mediante sistemas de democracia directa."

Text proposat:
"ii. Establecer mecanismos de democracia directa o líquida como mecanismos estatales de toma de decisiones políticas, donde cada persona pueda representarse a sí misma en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades para exponer sus puntos, iniciativas y propuestas.

iii. Trabajaremos para que la legislación vigente incorpore los mecanismos necesarios para que todos los ciudadanos puedan participar en las tareas legislativas de forma activa mediante sistemas de democracia directa o líquida."

Raonament:
El redactat actual dóna a entendre que no hi ha cap discussió i que el nostre objectiu últim és la democràcia directa, però en realitat no hi ha consens entre els pirates respecte si el més desitjable és un sistema de democràcia directa o un sistema de democràcia líquida. En un sistema de democràcia líquida, tots els ciutadans que ho desitgin poden representar-se a si mateixos, per tant aquesta premisa és igualment certa amb qualsevol dels dos sistemes i la resta del text es pot quedar igual.
8
vots
inprogress
Proposta (#2): Article 2, apartat g) - Resum ideari: Democràcia directa o líquida
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 09:59.
Text actual:
"iii. Permitir la participación de la ciudadanía en la elaboración y
propuesta de reformas y nuevas leyes por mecanismos de
democracia directa."

Text proposat:
"iii. Permitir la participación de la ciudadanía en la elaboración y
propuesta de reformas y nuevas leyes por mecanismos de
democracia directa o líquida."

Raonament:
El redactat actual dóna a entendre que no hi ha cap discussió i que el nostre objectiu últim és la democràcia directa, però en realitat no hi ha consens entre els pirates respecte si el més desitjable és un sistema de democràcia directa o un sistema de democràcia líquida.
12
vots
inprogress
Proposta (#3): Article 36, punt 3 - Relacions altres partits: Eines del partit als ajuntaments
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:04.
Text actual:
"a. La consecución o contagio de la idea Pirata para la gobernanza de los
Ayuntamientos, la Generalitat, u otros espacios de decisión, promoviendo, a
ser posible, el uso de las herramientas disponibles en el partido."

Text proposat:
"a. La consecución o contagio de la idea Pirata para la gobernanza de los
Ayuntamientos, la Generalitat, u otros espacios de decisión, promoviendo, a
ser posible, el uso de herramientas que faciliten la transparencia y la participacion ciudadana (tanto para trabajar colaborativamente como para la toma de decisiones)."

Raonament:
No cal que siguin exactament les mateixes eines sempre que siguin eines que facilitin el treball col·laboratiu i la participació ciutadana, ja que n'hi ha moltes i no necessàriament usem dins del partit les millors o les més adequades a tots els contextos.
12
vots
inprogress
Proposta (#4): Article 18, punt 2 - Transparència per defecte: òrgans i grups de treball
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:10.
Text per afegir:
"2. Para potenciar la transparencia, los canales de comunicación, reuniones y asambleas de todos los órganos y grupos de trabajo del partido serán abiertos sin voz ni voto a todos los afiliados aunque no sean miembros de este/a, excepto en los casos en que haya la necesidad de tratar información confidencial. El órgano o grupo en cuestión, o la Asamblea General, puede establecer que la participación sea con voz, siempre y cuando esto no distorsione la dinámica de trabajo."

Raonament:
Garantir la transparència interna del partit, i també evitar l'aïllament dels òrgans o grups de treball.
13
vots
inprogress
Proposta (#5): Article 24, entre punt 8 i 9 - Transparència per defecte: territorials
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:14.
Text per afegir:
"Para potenciar la transparencia interna del partido, los canales de comunicación, reuniones y asambleas de las agrupaciones locales serán abiertos sin voz ni voto a todos los afiliados aunque no sean miembros de esta, excepto en los casos en que haya la necesidad de tratar información confidencial. La asamblea local en cuestión puede establecer que la participación sea con voz, siempre y cuando esto no distorsione su dinámica de trabajo."

Raonament:
Facilitar la transparència interna, així com també evitar l'aïllament d'assemblees territorials.
4
vots
inprogress
Proposta (#6): Articles 1 i 3: Mantenir el domini PIRATA.CAT [condicional]
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:24.
[Condicional a la recuperació del domini]

Text actual:
"La denominación del partido es Pirates de Catalunya, cuyas siglas son PIRATES.CAT."
"La página web del partido es pirates.cat y la dirección de correo electrónico es
partit@pirates.cat."

Text proposat:
"La denominación del partido es Pirates de Catalunya, cuyas siglas son PIRATA.CAT."
"La página web del partido es pirata.cat y la dirección de correo electrónico es
partit@pirata.cat."

Raonament:
Aquest canvi tenia sentit dins del context d'haver perdut el domini PIRATA.CAT, però aquest ha entrat en fase d'expiració i, si tot va bé, la primera setmana d'octubre el podríem haver recuperat i tornar a la normalitat. En aquest context ja no tindria sentit el canvi. Millor no canviar les sigles si no és imprescindible, tenint en compte la història, tot el material anterior i que encara tenim, imatge, cites a internet, etc., i que el canvi no podrà ser mai complet i que per tant causa un gran perjudici, innecessari si tenim el domini.
12
vots
inprogress
Proposta (#7): Article 30, punt 4 - Drets dels Grumets Pirates [condicional]
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:29.
[Condicionada a que sigui legal]

Afegir-hi el punt 4:
"Los miembros de Grumets Pirates de Catalunya tendrán derecho a participar en las actividades de Pirates de Catalunya, así como asistir con voz a las Reuniones de la Asamblea General del partido."

Raonament:
Que puguin participar mínimament dins del partit.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Esmenes als Estatuts+Reglament Intern: Òrgans de govern, càrrecs i competènci  
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:41. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
10
vots
inprogress
Proposta (#1): Article 20, punt 4 - Cal especificar el càrrec per presentar-se a la CA
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:41.
Afegir un punt entre els apartats a) i b):
"b. La solicitud deberá especificar para qué cargo es la candidatura. Si se desea presentar candidatura a varios cargos, deberá presentarse una solicitud separada para cada cargo ya que se votarán por separado las candidaturas a los diferentes cargos de una misma persona."

Raonament:
La CA està composta del Responsable de la Comissió de Secretaria i Documentació, del Responsable de la Comisió d'Economia i Material, i de vocals. Com que una persona pot ser molt bona fent una tasca i molt dolenta fent-ne una altra, les candidatures han d'especificar a quina tasca es presenten. De fet, sempre ho hem fet així però no ho posa explícitament, així no hi haurà dubte en un futur.
9
vots
inprogress
Proposta (#2): Article 20, punt 9 - Coexistència de la CA sortint i la CA entrant
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:45.
Afegir un punt entre els apartats 9 i 10:
"10. La Coordinadora Administrativa saliente participará con voz pero sin voto en los canales y reuniones oficiales de la Coordinadora Administrativa entrante durante el primer mes del mandato de esta para facilitar el traspaso de tareas, excepto si la Coordinadora Aministrativa entrante o la saliente deciden explícitamente lo contrario."

Justificació:
Suavitzar la transició entre Coordinadores Administratives i evitar que s'aturi l'activitat normal del partit entremig.
6
vots
inprogress
Proposta (#3): Article 21 - Represents a la CG de les territorials i sectorials actives
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:48.
Text actual:
"2. Serán miembros de esta Coordinadora:
a. Los miembros de la Coordinadora Administrativa.
b. El coordinador de cada Comisión de trabajo.
c. Un representante de cada Agrupación Local.
d. Un representante de cada Sectorial."

Text proposat:
"2. Serán miembros de esta Coordinadora:
a. Los miembros de la Coordinadora Administrativa.
b. El coordinador de cada Comisión de Trabajo.
c. Un representante de cada Agrupación Local, siempre y cuando esta haya tenido algun tipo de actividad en los últimos seis meses.
d. Un representante de cada Sectorial, siempre y cuando esta haya tenido algun tipo de actividad en los últimos seis meses."

Justificació:
Evitar que hi hagi a la Coordinadora General un número molt gran de representants de territorials o sectorials que en realitat estan inactives.
10
vots
inprogress
Proposta (#4): Disposición Adicional 2a: últim paràgraf - CG és qui fa propostes reglament
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:51.
Text actual:
La Coordinadora Administrativa podrá acordar introducir modificaciones, motivándolas, aprobándolas por mayoría simple y ratificadas por mayoría simple de la Asamblea General en votación no urgente. Las modificaciones podrán ser por iniciativa propia de la Coordinadora Administrativa o por solicitud de al menos tres miembros.

Text proposat:
La Coordinadora General podrá acordar introducir modificaciones, motivándolas, aprobándolas por mayoría simple y ratificadas por mayoría simple de la Asamblea General en votación no urgente. Las modificaciones podrán ser por iniciativa propia de la Coordinadora General o por solicitud de al menos tres miembros.

Justificació:
Cambio de competencia, atorgándola a la Coordinadora General y reduciendo el alcance de la Coordinadora Administrativa.
10
vots
inprogress
Proposta (#5): Article 36, punt 6 - CG és qui rep avís de reunió amb partits
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:55.
Text actual:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a PIRATA.CAT, y no han sido invitados desde el propio partido, se deberá realizar aviso a la Coordinadora Administrativa para dar conocimiento de la petición"

Text proposat:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a Pirates de Catalunya, y no han sido invitados desde el propio partido, se deberá realizar aviso a la Coordinadora General para dar conocimiento de la petición"

Raonament:
No hi ha cap motiu per reestringir aquests temes a la Coordinadora Administrativa en comptes de tractar-ho a la Coordinadora General. Per altra banda, tant el responsable de la Comissió d'Organització i Transparència com el de la Comissió d'Activitat Insitucional ja es troben a la Coordinadora General, així ens saltem un pas intermedi i se n'assabenten més persones.
9
vots
inprogress
Proposta (#6): Article 36, punt 6 - Altres partits competència Comiss. Activitat Institucional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 10:56.
Text actual:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a PIRATA.CAT" [etc] "y que Organización decida la/s persona/s que acudirá/n a la reunión."

Text proposat:
"6. Si hay partidos que realizan peticiones de reunión a Pirates de Catalunya" [etc] "y que la Comisión de actividad institucional proponga la/s persona/s que acudirá/n a la reunión."

Raonament:
a) En principi la Comissió d'activitat institucional és qui té la competència:
"Comisión de actividad institucional: será la responsable de las relaciones con otros partidos, con los espacios de coordinación de las confluencias o coaliciones."
b) Millor que proposi i ho posi en comú i no que prengui la decisió unilateralment.
9
vots
inprogress
Proposta (#7): Afegir article sencer (entre el 22 i el 23) - Portaveu Internacional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:04.
Cal afegir un nou article que sigui igual que l'Article 22 de Portavocía (un cop introduides les esmenes que s'aprovin) però canviant "Portavoz" per "Portavoz Internacional" i "Portavocía" per "Portavocía Internacional".

A més, també cal que tingui la següent particularitat addicional:
"4. El Portavoz Internacional del Partido y los Portavoces Internacionales de Refuerzo formarán parte, automáticamente, de la Comisión de Internacional i de la Comisión de Comunicación, Prensa y Diseño."

I que aparegui com a membre de la CG a tot arreu on se'n mencionin els membres (per exemple, Article 21, apartat 2e).

Raonament:
Falta tota menció i descripció al portaveu internacional que és una tasca molt important de representació del partit. Fins i tot si es decidís que a partir d'ara el Portaveu Internacional també fes les tasques de Responsable de la Comissió Internacional, igualment cal descriure la figura, com escollir el portaveu i els seus substituts, etc.
8
vots
inprogress
Proposta (#8): Afegir apartat (entre els articles 22 i 23) - Portaveu Internacional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:06.
Si s'aprova l'esmena d'afegir l'apartat del Portaveu Internacional, afegir-hi aquest apartat 2b com a condició addicional per a presentar-se a Portaveu Internacional:

"b. Se deberá demostrar que se ha participado durante al menos un mes antes
de la convocatoria de las plazas en la Comisión de Internacional."

Justificació:
És més raonable que els candidats estiguin mínimament familiaritzats amb el tipus de tasques que cal fer abans de presentar-se com a portaveus internacionals. Addicionalment, així equiparem els requisits amb els que es demanen per presentar-se a coordinador d'una Comissió.
8
vots
inprogress
Proposta (#9): Article 23, punt 2 - Ampliació competències Comissió Territori i Expansió
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:08.
Text actual:
"b. Comisión de territorio y expansión: será la responsable de coordinar y
dinamizar las asambleas locales del partido. Será además la responsable de
trazar y poner en práctica las estrategias para hacer crecer el partido a nivel
territorial y de militancia."

Text proposat:
"b. Comisión de territorio y expansión: será la responsable de coordinar y
dinamizar las asambleas locales del partido. Será además la responsable de
trazar y poner en práctica las estrategias para hacer crecer el partido a nivel
territorial y de militancia. También coordinará las relaciones con associaciones y entidades ciudadanas con intereses comunes al partido, sin perjuicio que alguna sectorial o Comissión de trabajo del partido pueda estar directamente en contacto con ellas."

Raonament:
Alguna de les comissions ha de coordinar i gestionar la relació amb associacions ciutadanes que no tinguin objectius electorals. Tot i que històricament s'havia assignat al "Grup de Treball d'Expansió", ara mateix no està assignada a ningú. S'entén que promocionar això forma part de les estratègies d'expansió d'ampliar la influència del partit entre la ciutadania. Si ens contacta una associació de promoció del programari lliure doncs des de la comissió es pot coordinar la relació i redirigir cap a un altre grup o no depenent del tipus de col·laboració que ens proposin, si ens contacta Greenpeace doncs potser sí tindrà sentit redirigir-los cap als Pirates Verds perquè hi mantinguin el contacte i tirin endavant certes iniciatives directament, etc.
9
vots
inprogress
Proposta (#10): Article 23, punt 2 - Ampliació competències Comissió Internacional
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:12.
Text actual:
"g. Comisión de internacional: será la responsable de las relaciones con el resto
de Partidos Pirata del mundo y de la participación en los órganos supranacionales."

Text proposat:
"g. Comisión de internacional: será la responsable de la portavocía y relaciones internacionales. Coordinará las relaciones con el resto de Partidos Pirata del mundo, y la participación del partido en órganos o asociaciones supranacionales. También se hará cargo de la relación con entidades, asociaciones, otros partidos o individuos de países extranjeros, sin perjuicio que alguna sectorial o Comissión de trabajo del partido pueda estar directamente en contacto con ellos."

Justificació:
A la pràctica el grup d'internacional sol estar compost per una proporció significativa de voluntaris que entenen i/o parlen alguna llengua estrangera i per tant és útil que siguin els mateixos els que portin el contacte amb qualsevol entitat internacional. De fet, si algun individu (Julian Assange, Birgitta...) ens fes alguna petició, sovint és també la Comissió d'Internacional o algun dels seus membres qui s'hi posa en contacte i contesta.
9
vots
inprogress
Proposta (#11): Article 23, apartat 2e) -
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 11:15.
Text actual:
"Además, será el espacio responsable de la imagen del partido y de sus campañas y del libro de estilo."

Text proposat:
"Además, será el espacio responsable de la imagen del partido y de sus campañas y del libro de estilo. Aunque cualquier propuesta significativa de alteración de la imagen del partido (logotipo, denominación, o paleta de colores) deberá ser ratificada por la Asamblea General."

Justificació:
Tot i que és positiu que la Comissió de Comunicació, Premsa i Disseny tingui cura i faci un manteniment quotidià de la imatge i llibre d'estil del partit, qualsevol canvi important ha de ser ratificat per l'assemblea general ja que té un impacte important amb la identitat dels afiliats amb el partit i el missatge que es dóna.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Esmenes als Estatuts+Reglament: Canvi requisits per fer propostes o aprovar-les  
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:06. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
10
vots
inprogress
Proposta (#1): Disposició addicional 2a - Modificacions Reglament Intern 2/3 vots
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:06.
Text actual:
"El Reglamento Interno se deberá revisar a la vez que los Estatutos. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría simple en votación única."

Text proposat:
"El Reglamento Interno se deberá revisar a la vez que los Estatutos. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría reforzada de dos terceras partes."

Raonament:
Equiparar una mica l'estatus del reglament amb l'estatus de consens dels estatuts (tot i que segueix havent la diferència d'haver de fer dues votacions en el cas dels estatuts i una sola en el cas del reglament).
En realitat a nivell intern els continguts del reglament i els estatuts estan pràcticament al mateix nivell entre ells. Sobretot tenint en compte que:
a) la raó principal per la que tenim dos documents és pràctica, no de concepte (no haver de passar per notari i ministeri, havent de pagar la despesa que això suposa, cada cop que vulguem canviar alguna cosa del funcionament intern),
b) la idea que tenim és que estatuts+reglament siguin a nivell intern i de funcionament un document fusionat, i
c) volem que els estatuts que presentem al ministeri siguin el més minimalistes possibles,
cal donar als continguts que decidim posar al reglament per raons purament pràctiques el mateix estatus de consens que tindria si estigués als estatuts.
7
vots
inprogress
Proposta (#2): Disposició addicional 1a, 1r paràgraf - Aprovació canvis estatuts en 1 mes
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:13.
Text actual:
"Los presentes Estatutos se deberán revisar cada dos años en Asamblea General, sin ser obligatorio el cambio de contenido. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría reforzada de dos terceras partes en dos votaciones separadas por un mínimo de tres meses, coincidiendo cada período de votación con una Reunión de Asamblea General."

Text proposat:
"Los presentes Estatutos se deberán revisar cada dos años en Asamblea General, sin ser obligatorio el cambio de contenido. En ellos se podrán introducir modificaciones siempre que se cuente con una mayoría reforzada de dos terceras partes en dos votaciones separadas por un mínimo de un mes."

Justificació:
Se reduce el tiempo de aprobación de estatutos para agilizar el proceso. Si se mantiene en tres meses, toda reforma se puede alargar casi medio año.
9
vots
inprogress
Proposta (#3): Article 20 bis, punt 3 - Reducció % per convocar referèndum per cessar CA
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:17.
Text actual:
"3. Podrán convocar referéndum para el cese de un miembro de la Coordinadora
Administrativa o de esta en todo su conjunto, un 5% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Text proposat:
"3. Podrán convocar referéndum para el cese de un miembro de la Coordinadora
Administrativa o de esta en todo su conjunto, un 1% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Raonament:
Un 5% és un percentatge molt alt (ara mateix al voltant de 50 persones) i bastant desequilibrat tenint en compte la participació en les votacions i que igualment és només per convocar un referèndum, no per decidir-ne el resultat.
9
vots
inprogress
Proposta (#4): Article 22, punt 10 - Reducció % per convocar referèndum per cessar Portaveu
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:22.
Text actual:
"10. Podrán convocar referéndum para el cese del Portavoz un 5% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Text proposat:
"10. Podrán convocar referéndum para el cese del Portavoz un 1% de la totalidad de la militancia. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Raonament:
Un 5% és un percentatge molt elevat només per poder convocar un referèndum per cessar el portaveu (ara mateix al voltant de 50 persones). I després igualment s'ha de fer la votació.
9
vots
inprogress
Proposta (#5): Article 23, punt 8 - Reducció % per convocar referèndum per cessar Coordinador
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:28.
Text actual:
"Podrán convocar referéndum para el cese de cualquier coordinador de Comisión,
un 5% de la totalidad de la militancia o la mayoría simple de todos los miembros de la Comisión. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Text proposat:
"Podrán convocar referéndum para el cese de cualquier coordinador de Comisión,
un 1% de la totalidad de la militancia o la mayoría simple de todos los miembros de la Comisión. Para que el cese se haga efectivo, se necesitará una mayoría simple de la votación por referéndum."

Raonament:
Un 5% és un percentatge molt alt (ara mateix al voltant de 50 persones) i bastant desequilibrat, tenint en compte la participació en les votacions, només per convocar un referèndum per cessar un Responsable de Comissió
10
vots
inprogress
Proposta (#6): Article 21, punt 6 - Reunió extraordinària de la CG convocada per 5 membres
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:43.
Text actual:
"6. La Coordinadora General se reunirá con una periodicidad mínima mensual, con excepción de agosto, y de manera extraordinaria a petición del Coordinador
General o de un tercio de sus miembros."

Text proposat:
"6. La Coordinadora General se reunirá con una periodicidad mínima mensual, con excepción de agosto, y de manera extraordinaria a petición de 5 de sus miembros."

Raonaments:
a) La figura del Coordinador General ja no existeix.
b) 1/3 dels membres pot ser molta gent, tenint en compte que només es tracta de convocar una reunió.
c) No és fàcil saber quants membres formen part de la CG en cada moment. Posar el número de persones concret ho simplifica.
8
vots
inprogress
Proposta (#7): Article 22, punt 6 - Convocar votació per designar portaveu per tasca concreta
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:52.
Text actual:
"b. La propuesta de nombramiento deberá ser motivada y hecha por el Coordinador General o por, al menos, el 50% de los miembros de la Coordinadora General."

Text proposat:
"b. La propuesta de nombramiento deberá ser motivada y hecha por, al menos, 3 miembros de la Coordinadora General."

Raonament:
Que una proposta sorgeixi d'un 50% de la CG no és realista, i és desproporcionat per només convocar una votació per designar un portaveu per una tasca concreta. Igualment després s'ha de fer la votació.
6
vots
inprogress
Proposta (#8): Article 22, punt 6 - Quòrum CG per aprovació portaveu per tasca concreta
Escrit per muriel el 2 Aug 19 a les 23:58.
Text actual:
"c. La aprobación requerirá un quórum del 50% de los miembros de la
Coordinadora General y el voto favorable de la mayoría de sus miembros."

Text proposat:
"c. La aprobación requerirá un quórum del 1/3 de los miembros de la
Coordinadora General y el voto favorable de la mayoría de sus miembros."

Raonament:
Un quòrum del 50% és molt elevat per simplement poder asignar un portaveu per una tasca concreta.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Esmenes als Estatuts+Reglament: Millora del redactat o incoherències  
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:31. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Aquestes esmenes són respecte el document fusionat d'Estatuts+Reglament Intern aprovat el juliol del 2019 (estatuts_esmenatotalitat.pdf):
https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474

Hi ha 4 blocs d'esmenes, agrupades més o menys per temàtica:
1) Resum ideari, transparència, imatge, i grumets
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/395/

2) Òrgans de govern, càrrecs i competències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/396/

3) Canvi de requisits per fer propostes o aprovar-les
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/397/

4) Millora de redactat o incoherències
https://xifrat.pirates.cat/ideatorrent/idea/398/

Aquesta votació romandrà oberta fins el 2 de setembre de 2019.
10
vots
inprogress
Proposta (#1): Conservar el nom de "Creatius" per designar el grup de treball
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:31.
L'esmena a la totalitat dels Estatuts+Reglament Intern que s'ha aprovat proposava canviar "Creatius" per "Disseny" en la designació de la "Comissió de Comunicació, Premsa i Disseny".

Proposo conservar la designació de "Creatius" que teníem fins ara ja que es tracta d'un concepte més ampli que inclou tota mena de material multimèdia, memes, vídeos, música, etc. i per tant que el grup de treball es digui "Comissió de Comunicació, Premsa i Creatius".
8
vots
inprogress
Proposta (#2): Article 9, apartat m) - Millora del redactat infracció greu candidats
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:37.
Text actual:
"Que, siendo candidato del Partido o de una coalición o confluencia, dar apoyo públicamente a otra lista electoral en competencia directa o indirecta a otra de Pirates de Catalunya o coalición o confluencia."

Text proposat:
"El apoyo público a una lista electoral en competencia directa o indirecta a la lista de Pirates de Catalunya o en coalición o confluencia con este, siendo candidato del Partido en esta última."

Raonament:
Millorar el redactat. Harmonització amb la resta de la llista d'infraccions.
10
vots
inprogress
Proposta (#3): Article 13 - Resoldre incoherència amb el dret a vot dels Amics oficials
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:47.
Text actual:
"a. Amigo oficial: persona física registrada y validada mediante documento de
identificación personal y que forma parte de la Asamblea General con voz y
voto."

Text proposat:
"a. Amigo oficial: persona física registrada y validada mediante documento de
identificación personal y que forma parte de la Asamblea General con voz, y de los Grupos Técnicos y Agrupacions locales en los que participe con voz y voto."

Raonament:
Aquest resum és incoherent amb la resta del text. Més avall ho aclareix: l'amic o simpatitzant no té dret a vot a l'Assemblea General, sinó no es distingiria d'un afiliat normal. Té dret a veu a tot arreu i només té dret a vot als grups tècnics o assemblea local on participi: "a. Participar en las actividades del partido, así como asistir a la Reunión de Asamblea General, de acuerdo con los estatutos. Los amigos oficiales tienen derecho a voto sólo en Grupos Técnicos y Agrupaciones locales en los que participen."
9
vots
inprogress
Proposta (#4): Article 19, punt 8 - L'ordre del dia el gestiona la Comissió no el Coordinador
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 00:54.
Text actual:
"El responsable de la Comisión de Organización y Transparencia comunicará a los afiliados del partido la apertura del proceso de elaboración del Orden del día"

Text proposat:
"La Comisión de Organización y Transparencia comunicará a los afiliados del partido, mediante su responsable u otra persona delegada, la apertura del proceso de elaboración del Orden del día"

Raonament:
Si l'elaboració de l'ordre del dia de l'Assemblea General és responsabilitat de la Comissió d'Organització i Transparència com a grup (com s'esmenta al punt anterior), la comunicació la pot fer qualsevol persona que tingui delegada aquesta feina, no cal que sigui el coordinador.
8
vots
inprogress
Proposta (#5): Article 20, punt 4 - Millorar redactat del veto d'un candidat a la CA
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:01.
Text actual:
"d. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido un número de votos mayor que cero."

Text proposat:
"d. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido más votos a favor que en contra, o más votos a favor que abstenciones, en el caso que no haya votos en contra."

Raonament:
Aquest paràgraf estava fet pensant en els vots negatius de l'Ideatorrent i volia dir que calia tenir més vots a favor que en contra. El redactat és millorable, perquè sempre tindrà un número de vots més gran que zero (independentment de si la gent ha votat a favor com en contra), ja que és molt estrany que no voti absolutament ningú ni a favor ni en contra. Fins i tot si assumim que el text vol dir "número de vots a favor major que zero" també seria molt estrany que la persona no es voti a si mateixa, per tant, aquesta condició es complirà sempre.
L'esperit d'aquest punt era dotar els afiliats d'alguna eina en les votacions per tal de vetar o mostrar el seu desacord amb els candidats, i evitar que persones que no tenen un recolzament mínim dins del partit surtin escollides simplement perquè no es presenta ningú més. A més, últimament no usem els vots negatius amb aquesta fi sinó les abstencions.
8
vots
inprogress
Proposta (#6): Article 22, punt 2 - Millorar redactat del veto d'un candidat a Portaveu
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:05.
Text actual:
"c. El resto de los candidatos se considerarán “Portavoces de Refuerzo”,
siempre que hayan obtenido un número de votos mayor que cero."

Text proposat:
"d. El resto de los candidatos se considerarán “Portavoces de Refuerzo”, siempre que hayan obtenido más votos a favor que en contra, o más votos a favor que abstenciones, en el caso que no haya votos en contra."

Raonament:
Aquest paràgraf estava fet pensant en els vots negatius de l'Ideatorrent i volia dir que calia tenir més vots a favor que en contra. El redactat és millorable, perquè sempre tindrà un número de vots més gran que zero (independentment de si la gent ha votat a favor com en contra), ja que és molt estrany que no voti absolutament ningú ni a favor ni en contra. Fins i tot si assumim que el text vol dir "número de vots a favor major que zero" també seria molt estrany que la persona no es voti a si mateixa, per tant, aquesta condició es complirà sempre.
L'esperit d'aquest punt era dotar els afiliats d'alguna eina en les votacions per tal de vetar o mostrar el seu desacord amb els candidats, i evitar que persones que no tenen un recolzament mínim dins del partit surtin escollides simplement perquè no es presenta ningú més. A més, últimament no usem els vots negatius amb aquesta fi sinó les abstencions.
8
vots
inprogress
Proposta (#7): Article 23, punt 4 - Millorar redactat del veto d'un candidat a Coordinador
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:07.
Text actual:
"e. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido un número de votos mayor que cero."

Text proposat:
"e. El resto de los candidatos se considerarán “suplentes”, siempre que hayan
obtenido más votos a favor que en contra, o más votos a favor que abstenciones, en el caso que no haya votos en contra."

Raonament:
Aquest paràgraf estava fet pensant en els vots negatius de l'Ideatorrent i volia dir que calia tenir més vots a favor que en contra. El redactat és millorable, perquè sempre tindrà un número de vots més gran que zero (independentment de si la gent ha votat a favor com en contra), ja que és molt estrany que no voti absolutament ningú ni a favor ni en contra. Fins i tot si assumim que el text vol dir "número de vots a favor major que zero" també seria molt estrany que la persona no es voti a si mateixa, per tant, aquesta condició es complirà sempre.
L'esperit d'aquest punt era dotar els afiliats d'alguna eina en les votacions per tal de vetar o mostrar el seu desacord amb els candidats, i evitar que persones que no tenen un recolzament mínim dins del partit surtin escollides simplement perquè no es presenta ningú més. A més, últimament no usem els vots negatius amb aquesta fi sinó les abstencions.
8
vots
inprogress
Proposta (#8): Article 36 - Eliminar concreció innecessària en el domini dels correus
Escrit per muriel el 3 Aug 19 a les 01:11.
Text actual:
"7. Para facilitar la transparencia y controles internos, todos los correos electrónicos entre Pirates de Catalunya y otros partidos deberán dejar registro y constancia. Por lo tanto, se usarán cuentas de correo @pirates.cat genéricas."

Text proposat:
"7. Para facilitar la transparencia y controles internos, todos los correos electrónicos entre Pirates de Catalunya y otros partidos deberán dejar registro y constancia. Por lo tanto, se usarán cuentas de correo del partido genéricas y no personales."

Raonament:
És innecessari especificar el domini perquè quedi clar aquest punt. I si ho traiem ens estalviem haver de canviar-ho als estatuts si es canvia en un futur el domini dels correus del partit (per exemple, a "@correu.pirata.cat" o a una altra cosa).

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Revisió d'estatuts i reglament 2019: Esmena a la totalitat  
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:19. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Després dels debats sobre Estatuts i Reglament, es va arribar a un acord de fusionar els Estatuts i Reglament per fer més senzilla la seva lectura, i fer un únic document del que una part es presentarà al Ministeri.
Dins d’aquests debats, ha sortit una esmena a la totalitat, i es va proposar que es fes una primera votació sobre aquesta esmena a la totalitat i, una vegada decidit si mantenim el document original o l’esmena, que es pugues obrir una nova ronda d’esmenes.

El calendari d'aprovació es el següent:
10/07 a 21/07: Votació de l'esmena a la totalitat
22/07 a 28/07: Segona ronda d'esmenes sobre el document viu
29/07 a 11/08: Votació de les esmenes parcials
02/09 a 15/09: Votació del document definitiu i dels estatuts a presentar al Ministeri

L’esmena a la totalitat, si be es basa en el gruix del document original, com es considera que modifica el funcionament orgànic del partit, es presenta com una esmena sencera. Entre les propostes s’inclouen (en vermell els canvis):
- Que la Coordinadora Administrativa passi a fer únicament les funcions de Comissió de Garanties (amb un debat pendent sobre si s’ha de generar una CdG com a tal) i les funcions obligatòries per llei. A més, ja no hi haurà càrrecs a la CA, i tots seran membres per igual d'aquesta coordinadora.
- Que la Coordinadora General passa a assumir part de les tasques de la Coordinadora Administrativa.
- Que les decisions urgents ja no es prendran en estaments que no siguin la pròpia Assemblea General. En tot cas, es decisió de la Coordinadora General determinar si una votació es urgent o no.
- Que els anteriors càrrecs de la Coordinadora Administrativa seran ara els caps de grups de treball per afrontar les tasques de tresoreria, comunicació, expansió, etc. i evitar colls d'ampolla de treball.
- Que es canvia la nomenclatura dels ‘Simpatitzants’ per ‘Amics’.
- Que s’estableix un nou model de funcionament de les Locals, més simple i, a la vegada, més dinàmic per que cada assemblea s’autorganitzi millor.
- Que es fa una millora del punt de Sectorials.

[....]
8
vots
inprogress
Proposta (#1): Esmena a la totalitat
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:19.
En cas de votar a favor, doneu recolzament a l'esmena a la totalitat dels Estatuts+Reglament (https://cloud.pirates.cat/index.php/f/766474 ).

En cas de votar en contra, doneu suport al document fusionat d'Estatuts i Reglament (https://cloud.pirates.cat/index.php/f/765935 ).

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Revisió del Compromís polític i ètic: Esmenes  
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:52. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Esmenes presentades al Compromís polític i ètic.

Nomès s'inclouen en aquesta votació, les modificacions del codi ètic, ja que l'ideari i el programa marc es modifiquen en les votacions del Document ideológic.

El calendari d'aprovació es el següent:
10/07 a 21/07: Votació de les esmenes presentades
02/09 a 15/09: Votació del document definitiu

Versió actual del Compromís polític i ètic: https://cloud.pirates.cat/index.php/f/765615

La modificació del Compromís polític i ètic requereix majoria simple dels vots emesos.

-1
vots
inprogress
Proposta (#1): Esmena d'addició al punt 2.5 "Limitació de mandats"
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:52.
Al titol, afegir:
...i acumulació de càrrecs electes

Al text, incloure:
Cap militant podrà exercir dos càrrecs electes de forma simultània, descomptant candidatures municipals. En cas de representar una candidatura municipal, només podrà presentar-se en un procés electoral addicional. En cas de voler participar en un segon procés, renunciarà al primer càrrec.

Motivació:
La professionalització no només s'evita limitant la durada dels càrrecs, sinó també l'acumulació. A més, per una qüestió d'imatge/marca de partit, crec que és important deixar clar que el compromís de Pirates és que els seus representants dediquen el temps a una sola tasca. Tenint en compte el tema municipal, crec que podria ser una excepció i poder permetre's que la persona electa a una llista municipal pugui presentar-se a una segona candidatura.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Revisió del document ideológic 2019: Esmenes  
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:33. Categoria global: Pirates de Catalunya. In development
Esmenes presentades al document ideológic (Ideari i Programa marc).

El calendari d'aprovació es el següent:
10/07 a 21/07: Votació de les esmenes presentades
29/07 a 11/08: Votació de la proposta de reforma del programa marc per assumir el programa aprovat d'Apoderament Digital
02/09 a 15/09: Votació del document definitiu

Versió actual del document ideológic: https://cloud.pirates.cat/index.php/f/169972

La modificació de punts d'ideari requereixen majoria de 2/3 dels vots emesos. Les esmenes al programa marc, només majoria simple.
0
vots
inprogress
Proposta (#1): Ideari punt 2: Esmena d'eliminació
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:33.
Eliminar "L'Estat no promourà cap religió ni participarà de cap culte organitzat" del punt 2 de l'Ideari.

Raonament: No entenc la raó per la qual està en aquest punt. En tot cas, la canviaria per alguna cosa semblant a "L'Estat haurà de ser aconfessional". Un Estat laic pot correr el risc d'avalar una religió d'estat a la republicana francesa. Però no acabo de veure-la en aquest punt, que considero molt més ampli.
15
vots
inprogress
Proposta (#2): Ideari punt 9: Esmena de substitució
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:37.
Text actual:
Cooperem per una economia humana. Fomentarem models econòmics basats en la cooperació i la col·laboració, no especulatius i sostenibles. Defensarem que les persones no són mercaderia sinó qui s’ha de beneficiar del fruit de l’esforç col·lectiu.

Text proposat:
Cooperem per una economia humana. Fomentarem models econòmics basats en la cooperació i la col·laboració, no especulatius i sostenibles. Defensarem que les persones no són mercaderia, sinó beneficiàries del fruit de l’esforç col·lectiu.

Motivació:
Millora de redacció.
10
vots
inprogress
Proposta (#3): Ideari punt 12: Esmena de substituci
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:38.
Text actual:
Defensem als creadors. Reformarem la legislació de drets d’autor i copyright per garantir la llibertat de decisió entre l’autogestió i poder treballar amb entitats de gestió, així com també buscarem el diàleg per trobar un model que beneficiï als creadors i a la societat en el seu conjunt.

Text proposat:
Defensem als creadors. Reformarem la legislació de drets d'autor i copyright per garantir la llibertat de decisió entre l’autogestió i poder treballar amb entitats de gestió de drets d'autor. També buscarem el diàleg per trobar un model que beneficiï als creadors i a la societat en el seu conjunt.

Motivació:
Millora de redacció.
14
vots
inprogress
Proposta (#4): Ideari punt 15: Esmena de substitució
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:38.
Text actual:
Acollim en llibertat, no expulsem per seguretat. Rebutjarem tota iniciativa que redueixi les llibertats a canvi de seguretat i que sigui incompatible amb els drets humans, i promourem les relacions internacionals que permetin la mobilitat universal de les persones.

Text proposat:
Acollim en llibertat, no expulsem per seguretat. Rebutjarem tota iniciativa que redueixi la llibertat a canvi de seguretat o que sigui incompatible amb els drets humans, i promourem relacions internacionals que permetin la mobilitat universal de les persones.

Motivació:
Millora de redacció.
11
vots
inprogress
Proposta (#5): Programa marc - punt 13 "Salut": Esmena a la totalitat
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:41.
Es proposa substituir el punt 13 sobre "Salut" per el següent text:

Defensem un sistema de salut universal, de gestió i provisió públiques. Entenem que el finançament dels serveis sanitaris -concretats en un conjunt garantit de prestacions, debatut i consensuat democràticament- ha de ser públic, de manera que el cost no suposi una barrera a l’accés per les persones amb pocs recursos. Els poders públics han de garantir la protecció de la salut com a un dret bàsic de l’individu. Aquest ha de tenir accés equitatiu al conjunt de serveis sanitaris efectius i eficients que es determinin, sense que l’accés als serveis estigui limitat pels ingressos o per altres característiques dels individus. Tenint en compte que els recursos disponibles possiblement seran limitats per satisfer totes les demandes i expectatives que genera la industria farmacèutica i de les tecnologies mèdiques, i un sistema mèdic sovint més orientats al benefici dels proveïdors que a la salut i benestar dels ciutadans.

Apostem per l'Atenció Primària com a eix central del sistema sanitari i creiem necessari donar-li el lideratge de qualsevol aplicació de projectes de guia i protocols. Per aconseguir l’excel·lència que tot pacient i professional requereix i que l’administració exigeix, és necessari augmentar el pressupost dedicat a la sanitat, i sobretot a l’Assistència Primària al ser la porta d’entrada al sistema de salut, fins a un 25% de la despesa en el Sistema Sanitari.

S’ha d’evitar que el sistema mèdic i els oferents de tecnologia sanitària expropiïn el dret dels individus i les comunitats a decidir com viure, com emmalaltir i com morir. El pacient, amb el suport dels professionals sanitaris, ha de tenir capacitat de decisió sobre la manera de com tractar la seva malaltia, i es per aixó que s'ha de recuperar l’atenció integral i longitudinal a les persones per part dels Equips d'Atenció Primària (EAP).

Existeixen tot un seguit de necessitats relacionades amb la salut que estan excloses o mal finançades al sistema públic. S'ha d'ampliar l'oferta pública de odontòlegs, psicòlegs, fisioterapeutes, etc. i planificar a mig-llarg termini solucions per a la manca de professionals: implementació d'estratègies per augmentar la presència de l'Atenció Primària a la universitat (Catedra de Medicina de Família), augment de places de residència d'especialització (MIR, PIR, EIR...) i augment de centres docents.

Una política de salut pública integral ha d’anar més enllà del que té a veure amb els serveis mèdics i sanitaris i abordar els factors que determinen la salut o la seva pèrdua, tal com la nutrició, la seguretat i el controls dels riscos laborals, la qualitat del medi ambient, etc.: s'ha de reconèixer i potenciar l'atenció comunitària i totes les tasques adreçades a disminuir la medicalització.

També apostem per que totes les terapies i intervencions, siguin tradicionals o innovadores, tinguin els avals científics corresponents. L’ús de teràpies sense cap aval científic (anonemades alternatives), no serà promogut des de l’administració pública sense desmereixer la utilitat clínica, amb control, de les teràpies placebo en determinades persones i situacions.

Per últim, potenciarem la participació efectiva del veïnantge dins dels Equips d'Atenció Primaria (EAP) promovent consells participatius a les direcccions d'atenció primària.

Apunt:
Esmena acordada entre la ponent i la RAG del diumenge 7.
8
vots
inprogress
Proposta (#6): Document sencer: esmena de forma a la totalitat
Escrit per fgarrobo el 9 Jul 19 a les 03:42.
Proposta:
Ús de llenguatge inclusiu (no cal fer servir llenguatge neutre però sí expressions genèriques)

Motivació:
El document (i Pirates com a partit polític) dona suport als feminismes. Per tant això s'hauria de veure reflectit en l'estil, per coherència interna.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Contingut sindicat